• ماسک سه لایه پزشکی حیات ویژه شیراز
ماسک سه لایه پزشکی حیات ویژه شیراز

انواع ماسک حیات

ماسک سه لایه پزشکی

ماسک سه لایه پزشکی حیات

ماسک 3 لایه با ملت بلون 25 گرم مناسب برای مصارف عمومی

ماسک جراحی بنددار

ماسک جراحی حیات

ماسک مخصوص پزشکان و پرستاران با ملت بلون 25 گرم و اتصالات بندی

ماسک کودک

ماسک سه لایه کودک حیات

ماسک 3 لایه با ملت بلون 17 مخصوص کودکان

ماسک با لوگوی اختصاصی

ماسک با لوگوی اختصاصی حیات

تولید ماسک با لوگوی اختصاصی مناسب برای ارگان ها و سازمانها