• ماسک سه لایه پزشکی حیات ویژه شیراز
ماسک سه لایه پزشکی حیات ویژه شیراز

انواع ماسک حیات

ماسک با لوگوی اختصاصی

ماسک با لوگوی اختصاصی حیات

تولید ماسک با لوگوی اختصاصی مناسب برای ارگان ها و سازمانها

ماسک سه لایه پزشکی

ماسک سه لایه پزشکی حیات

ماسک 3 لایه با ملت بلون 25 گرم مناسب برای مصارف عمومی

ماسک سه لایه پزشکی

ماسک سه لایه پزشکی حیات

ماسک 5 لایه با ملت بلون 25 گرم مناسب برای مصارف عمومی

ماسک جراحی بنددار

ماسک جراحی حیات

ماسک مخصوص پزشکان و پرستاران با ملت بلون 25 گرم و اتصالات بندی

ماسک کودک

ماسک سه لایه کودک حیات

ماسک 3 لایه با ملت بلون 25 مخصوص کودکان

ماسک نوجوان

ماسک 3 لایه با ملت بلون 25 گرم مناسب برای نوجوانان