حیات به منظور تسهیل ارتباط خود با کاربران سایت، اطلاعات تماس خود را ارائه می‌نماید